Bordings   Other Districts  

::::::::::::::::::::::::::: District:Rajkot :::::::::::::::::::::::::::


RDM Satvara Vidhyarithi Bhavan

Raiya Road,

Rajkot.

President:Mohanbhai Sonagara:9825665573.

Email: rajkot@satvara.org

Website: rajkot.satvara.org


::::::::::::::::::::::::::: District:Jamnagar :::::::::::::::::::::::::::


Shri Satvara Vidhyarithi Bhavan

Bethak Road,

Bh.S.T.Depot,

Jamkhambhalia.

President:J.D.Nakum:(02833)234825.


Shri Satvara Kanya Chatralaya

Near Dholivav,Bh.Primary School,

Jamkhambhalia.

President:G.D.Nakum:(028833)232497.


Shri Satvara Bording

Potari Street,

Bh.Kashi-Vishwanath temple,

Jamnagar.

President:L.V.Rathod:(0288)2675154.


Matrushri Bhaniben Virajibhai Rathod-Samast Satvara Kanya Chatralaya

Indira Gandhi Road,

Jamnagar.

President:M.G.Kanzariya:(0288)2563399.


Shri Satvara Bording

Kharawad,

Bhanwad.

President:Gokalbhai.G.Kanzariya:(02896)232532.


Shri Satvara Bording

Jamkalyanpur.

President:Govindbhai.G.Kanzariya:(02891)286354.


::::::::::::::::::::::::::: District:Surendranagar :::::::::::::::::::::::::::


Shri Samast Satvara Bording

Near Ramji temple,

Joravarnagar.

President:M.T.Chavda:(02752)223374.


Shri Samast Satvara Kanya Chatralaya

Near Ramji temple,

Joravarnagar.

President:M.T.Chavda:(02752)223374.