----: List of Magazines published by Satvara Samaj :----Satvara Darpan


   Subscription Fee:Yearly-50 Lifetime:500

   Editor:K.R.Parmar:9879570567

   Address:Khandipol,Near Hinglaj Chora,Vadhwan,Dist.Surendranagar.(02752)243153


Satvara Sahakar Yagna

  

    Subscription Fee:Yearly-50 Lifetime:500

   Editor:M.G.Parmar:9427229868

   Address:Satvara Bording,Potari Street,Nr.Three Gate,Jamnagar(0288)2571003

   Email: ssy@satvara.org

   Website: jamnagar.satvara.org


Satvara Samachar

  

    Subscription Fee:Yearly-40 Lifetime:500

   Editor:D.D.Rathod:9427207662

   Address:Satvara Vidhyarthi Bhavan,Jamkhambhaliya.(02833)234825


Sathvara Bandhu


    Subscription Fee:Yearly-50 For 10years-200 Lifetime-500

    Editor:S.M.Kadia:9428849754

    Address:Vijali kuvo,GundiPalo,Patan,Pin Code:384265